...

Πραλίνα φουντούκι

Crème anglaise φουντουκόπαστας & bueno με καραμελωμένα φουντούκια.
Διπλή τραγανή επικάλυψη nocciola και σοκολάτας γάλακτος.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Crème anglaise φουντουκόπαστας & bueno με καραμελωμένα φουντούκια.
Διπλή τραγανή επικάλυψη nocciola και σοκολάτας γάλακτος.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.