...

Μπισκότο

Crème anglaise σοκολάτας γάλακτος με τραγανό και μαλακό μπισκότο.
Διπλή επικάλυψη λευκής και σοκολάτας γάλακτος.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Crème anglaise σοκολάτας γάλακτος με τραγανό και μαλακό μπισκότο.
Διπλή επικάλυψη λευκής και σοκολάτας γάλακτος.

Επιπλέον πληροφορίες

Energy

498 kkal

Protein

26 g

Fat

8 g

Carbohydrates

49 g

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.