...

Κρέμα λευκής σοκολάτας με ίνες glassage φράουλας, cranberries και πέρλες σοκολάτας.
Διπλή επικάλυψη ruby και λευκής σοκολάτας με ζαχαρωμένη βιολέτα και σμέουρα.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Κρέμα λευκής σοκολάτας με ίνες glassage φράουλας, cranberries και πέρλες σοκολάτας.
Διπλή επικάλυψη ruby και λευκής σοκολάτας με ζαχαρωμένη βιολέτα και σμέουρα.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.