...

Ξυλάκια σοκολάτας
με διπλή επικάλυψη

  • Αγνά υλικά χωρίς συντηρητικά
  • Ένα γλυκό δώρο ή κέρασμα
    για τους αγαπημένους σας
  • Άμεση κατανάλωση,
    από το εργαστήριο στο χέρι σας

Δημιουργούμε γεύσεις
από αγνά υλικά χωρίς συντηρητικά

Ανακαλύψτε τα προϊόντα μας

2

Σημεία Πώλησης

16

Προϊόντα

2

Pastry Chefs

Στόχος μας

“Να προσφέρουμε μία εκλεπτυσμένη εμπειρία,φτιαγμένη με τα αγνότερα συστατικά.”

“Ανακαλύψτε τα προϊόντα μας”

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.