...

Αλατισμένη καραμέλα​

Κρέμα βελούδινης αλατισμένης καραμέλας γάλακτος με ίνες ρευστής καραμέλας και τραγανό κροκάν αμυγδάλου.
Πολλαπλή επικάλυψη σοκολάτας

Κατηγορία:

Περιγραφή

Κρέμα βελούδινης αλατισμένης καραμέλας γάλακτος με ίνες ρευστής καραμέλας και τραγανό κροκάν αμυγδάλου.
Πολλαπλή επικάλυψη σοκολάτας

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.