...

Πραλίνα φουντούκι

Κρέμα anglaise πραλίνα και
bueno με κροκάν φουντούκι.
Επικάλυψη με 
σοκολάτα γάλακτος και crumble χρυσής σοκολάτας.

Περιγραφή

Κρέμα anglaise πραλίνα και
bueno με κροκάν φουντούκι.
Επικάλυψη με 
σοκολάτα γάλακτος και crumble χρυσής σοκολάτας.

Επιπλέον πληροφορίες

Energy

498 kkal

Protein

26 g

Fat

8 g

Carbohydrates

49 g

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.