...

Στέλιος Χατζηαβραμίδης

Στέλιος Χατζηαβραμίδης

Στέλιος Χατζηαβραμίδης είναι ο executive pastry chef του εργαστηρίου παραγωγής ειδών σοκολάτας και παγωτού, ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ, το οποίο προμηθεύει τις δημιουργίες του στα σημεία πώλησης ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΩΛΕΙΟΝ της ΙΩΝΙΚΗ Gaia σε Καβάλα και Ξάνθη.

Δημιουργεί νέα προϊόντα σοκολάτας και παγωτού, με βαθιά κατανόηση των συστατικών και τεχνικών της διαδικασία παραγωγής τους και έντονες Γαλλικές επιρροές, από την εμπειρία του στις κουζίνες της κεντρικής και νότιας Γαλλίας.

Σχετικά με τον Στέλιο Χατζηαβραμίδη :

Η εμπειρία του στις κουζίνες της κεντρικής και νότιας Γαλλία του έχουν προσφέρει βαθιά κατανόηση των συστατικών και τεχνικών της διαδικασία παραγωγής τους

Εκτός των δημιουργικών αρμοδιοτήτων του, διαχειρίζεται την ομάδα ζαχαροπλαστών και βοηθών, επιβλέποντας την παραγωγική διαδικασία σε κάθε της βήμα. Ταυτόχρονα, είναι αυτός που διασφαλίζει ότι τόσο οι πρώτες ύλες όσο και τα τελικά προϊόντα πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και αισθητικής. 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.