...

Αλατισμένη καραμέλα​

Βελούδινη αλατισμένη καραμέλα γάλακτος με extra στρώση ρευστής καραμέλας και σοκολάτας. Διπλή επικάλυψη με σοκολάτα γάλακτος και κακάο 66%.

Περιγραφή

Βελούδινη αλατισμένη καραμέλα γάλακτος με extra στρώση ρευστής καραμέλας και σοκολάτας. Διπλή επικάλυψη με σοκολάτα γάλακτος και κακάο 66%.

Επιπλέον πληροφορίες

Energy

498 kkal

Protein

26 g

Fat

8 g

Carbohydrates

49 g

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.